Smittevern

Turene følger de offentlige smittevernsrådene som gjelder når turen gjennomføres.

Gjeldende smittevernstiltak

Oppdatert 10. mai 2020

  • Alle passasjerer må tilhøre samme husstand.
  • Maks antall passasjerer: 6
  • Passasjerer og mannskap må være friske og fri for lutveissymptomer.
  • Mannskap må holde 1 meter avstand til passasjerer
  • Dersom mannskap likevel må nærmere passasjerer enn 1 meter, skal smittevernsutstyr benyttes.
  • Håndvask og/eller antibac er lett tilgjengelig.
  • Båt og utstyr rengjøres med tanke på smitte før hver tur.

Fritak for ansvar ved avlysning

Dersom en tur må avlyses av hensyn til smittevern, fritas både FerdMarin og turdeltakere for økonomisk ansvar. Det betyr at dersom passasjerer har bestilt en tur, men så får luftveissymptomer og derfor ikke kan dra, så slipper dere å betale for turen. På samme måte er FerdMarin fri for økonomisk ansvar dersom vi ikke kan gjennomføre bestilte turer på grunn av smittevernstiltak, men passasjerer slipper å betale for avlyste turer.