Påmelding

Skriv en e-post til hoppidet@ferdmarin.no, eller bruk facebooksiden.

For å være med på kurset må du:

Pris for kurset finner du under praktisk info